Czekaj...

Narzędzia społecznościowe w pracy?

Pracownicy oczekują większego dostępu do narzędzi społecznościowych, żeby lepiej i sprawniej wykonywać swoje obowiązki

Z opublikowanego przez Microsoft raportu wynika, że zdaniem niemal dwóch na pięciu pracowników w Europie narzędzia społecznościowe zwiększają efektywność pracy. 27% sądzi, że ich pracodawcy nie doceniają wartości tych narzędzi i często ograniczają dostęp do nich oraz ich stosowanie. Narzędzia społecznościowe najczęściej używane przez pracowników w Polsce to równocześnie te najchętniej wspierane przez pracodawców – e-mail (88%), czytniki kanałów RSS (73%), komunikatory (39%) i sieci intranet (39%). Wciąż z największą rezerwą właściciele firm odnoszą się do mikroblogów, zewnętrznych sieci społecznościowych oraz platform blogowych.

Badanie przeprowadziła na zlecenie Microsoft firma badawcza Ipsos. Wzięło w nim udział 4787 pracowników z różnych krajów Europy, w tym z Polski. Badanie pokazało, że ponad 37% pracowników narzeka na niedostateczną współpracę w swoich firmach oraz uważa, że narzędzia społecznościowe poprawiłyby tę sytuację oraz efektywność pracy. Dwie trzecie europejskich pracowników stosuje narzędzia społecznościowe do komunikacji ze współpracownikami, a 18% jest gotowych zainwestować własne pieniądze w narzędzia społecznościowe z myślą o usprawnieniu pracy firmy. W Polsce 39% ankietowanych przyznało, że tego typu narzędzia istotnie wpłynęłyby na wzrost produktywności. Paradoksalnie jednak aż 78% badanych uważa, że główną barierą wdrożenia kanałów społecznościowych w firmie jest – obok obaw związanych z bezpieczeństwem (68%) i utratą danych (57%) – właśnie lęk przed spadkiem produktywności pracowników.

„Pracownicy już teraz korzystają z własnych urządzeń do celów służbowych, ale coraz częściej używają też osobistych usług” — powiedziała Charlene Li, założycielka i analityk w Altimeter Group, firmie badającej media społecznościowe i inne trendy technologiczne. „Pracownicy chcą pracować inaczej, przy użyciu narzędzi nowoczesnych i zapewniających stały kontakt. Zwracają także uwagę na to, jak wygląda ich interakcja w życiu osobistym. Media społecznościowe w przedsiębiorstwie to nowy sposób pracy, a firmy i instytucje wdrażające te rozwiązania zyskują lepszą komunikację, szybszy kontakt z klientami oraz przewagę konkurencyjną” – dodaje.

Niechęć ze strony firm do stosowania narzędzi społecznościowych w opinii pracowników negatywnie wpływa na efektywność pracy. 27% respondentów uważa, że mogłoby pracować lepiej, gdyby kierownictwo bardziej sprzyjało stosowaniu narzędzi społecznościowych. Co ciekawe w Polsce ten odsetek wynosi aż 42%!

Potencjał narzędzi społecznościowych

Narzędzia społecznościowe, o ile są odpowiednie do potrzeb firmy i są właściwie wykorzystywane mogą okazać się bardzo wartościowe. Ułatwiają one pracownikom komunikację, wymianę informacji oraz współpracę pomiędzy różnymi osobami i zespołami, często rozproszonymi geograficznie, a także kontakt z klientami, dostawcami i innymi ważnymi kontrahentami.

„W latach 90. pracę w firmach przyspieszyła poczta e-mail. Narzędzia społecznościowe dla przedsiębiorstwa będą sprzyjać większej elastyczności i przekształceniom w miejscu pracy XXI wieku” — powiedział Kurt DelBene, prezes Microsoft Office Division. „Uważamy, że obecnie używane narzędzia, takie jak e-mail, komunikatory, łączność głosowa, wideokonferencje i serwisy społecznościowe, będą w przyszłości podlegać ujednolicaniu oraz głębokiej integracji z aplikacjami. Przyspieszy to współpracę i zasadniczo zmieni sposób pracy”.

Według wizji Microsoft media społecznościowe dla przedsiębiorstw będą stanowić platformę łączącą się ze wszystkimi narzędziami do komunikacji i współpracy, a nie oddzielne witryny internetowe czy aplikacje, które wymagają osobnej obsługi. Firmy, które wdrożą narzędzia społecznościowe — takie jak Yammer czy wbudowane funkcje w usługach Office 365, Lync oraz Microsoft Dynamics CRM — będą czerpać z tego wymierne korzyści. Przede wszystkim chodzi tu o lepszą współpracę w ramach zespołów, zaangażowanie pracowników, skuteczną komunikację wewnątrz firmy, a także elastyczność wymaganą do sprawnej reakcji na zmiany.

Właśnie z myślą o ułatwieniu współpracy w organizacjach międzynarodowych usługa Yammer została w tym tygodniu rozbudowana o nową funkcję tłumaczenia wiadomości. Umożliwia ona błyskawiczne tłumaczenie rozmów w usłudze Yammer Enterprise na język ojczysty, usuwając jednocześnie częste bariery w komunikacji. Usługa ta jest dostępna bezpłatnie i mogą ją w łatwy sposób włączyć administratorzy sieci.

Więcej informacji na temat badania można uzyskać pod adresem
http://www.microsoft.com/news/presskits/enterprisesocial. Microsoft zachęca również do udziału w dyskusji o mediach społecznościowych w przedsiębiorstwie na Twitterze. W witrynie „The Worldwide Water Cooler” – http://www.theworldwidewatercooler.com – można zadawać pytania i dzielić się przemyśleniami poprzez wpisy na Twitterze.

Żródło Microsoft