Czekaj...

Jedna z najstarszych i największych sieci kolejowych przenosi swój mobilny personel do chmury

BNSF Railway Co., jedna z najstarszych i największych północnoamerykańskich towarowych sieci kolejowych, wybrała Microsoft Office 365, aby umożliwić 40 tysiącom swoich pracowników dzielenie się informacjami i współpracę za pomocą komputerów, specjalistycznych kiosków i urządzeń osobistych. Ten krok jest jednym z etapów modernizacji przedsiębiorstwa realizowanej w ramach wizji Railroad 2020.

BNSF Railway przeanalizowała wiele ofert, jednak decydujący głos mieli pracownicy firmy, którzy stwierdzili, że wolą znane, sprawdzone rozwiązanie Office — właśnie dlatego zdecydowano się wykorzystać dotychczasową wiedzę i umiejętności personelu. Office 365 wybrano również ze względu na możliwość współdziałania z aplikacjami o znaczeniu krytycznym, takimi jak SharePoint, a także z uwagi na potencjał usprawnienia współpracy między pracownikami przebywającymi w odległych lokalizacjach. Co więcej, personel firmy z własnej inicjatywy zaczął wykorzystywać do komunikacji Yammer i dlatego BNSF planuje wdrożyć Yammer Enterprise — wiodące rozwiązanie społecznościowe dla przedsiębiorstw, które sprzyja współpracy we wszystkich obszarach firmy.

„Niezależnie od tego, czy chodzi o lokomotywy, czujniki umieszczane przy torach, wagony naprawcze, czy rozległą infrastrukturę komunikacyjną wspierającą sieć kolejową, to właśnie zaawansowane technologie dają nam pewność, że będziemy w stanie skutecznie obsłużyć i dostarczyć na miejsce ładunki naszych klientów” — powiedziała Jo-ann Olsovsky, Wiceprezes ds. systemów informatycznych BNSF. „Z uwagi na charakter naszej działalności większość personelu pracuje w terenie, a zatem wspieranie jego mobilności przy użyciu wiodących narzędzi biurowych i komunikacyjnych ma krytyczne znaczenie dla naszego sukcesu. Dzięki takim narzędziom jak Office 365 i Yammer Enterprise będziemy w stanie łączyć pracowników ze sobą nawzajem oraz z informacjami, których potrzebują do skutecznego działania”.

Firma BNSF poszukiwała sposobów na zwiększenie efektywności oprogramowania do obsługi poczty elektronicznej, kalendarzy i współpracy, w tym także jego nowych funkcji. Etap I wdrożenia Office 365 i Exchange Online wśród ponad 40 tysięcy pracowników BNSF rozpoczął się w październiku — firma spodziewa się, że Lync oraz usługi z zakresu poczty e-mail i kalendarzy zostaną wdrożone w pełni w listopadzie. Kolejne etapy będą obejmować wdrożenie pozostałych usług, takich jak SharePoint Online oraz Yammer Enterprise.

Strategiczny plan wdrożeń technologicznych firmy BNSF, Railroad 2020, przewiduje modernizację infrastruktury technicznej oraz usprawnienie komunikacji w obrębie organizacji, a także jej kontaktów zewnętrznych. Office 365 stanowi naturalne uzupełnienie wizji Railorad 2020, ponieważ oferuje pracownikom BNSF znajomy interfejs Microsoft Office. Office 365 to zawsze aktualna usługa chmurowa, która wspiera popularne obecnie inicjatywy związane z wykorzystywaniem prywatnych urządzeń użytkowników (BYOD – Bring Your Own Device), a także zapewnia pracownikom terenowym niezbędną elastyczność.

Pracownicy już odnoszą korzyści z nowej platformy komunikacji i współpracy. Chmura umożliwia im przechowywanie folderów i plików w sposób gwarantujący łatwy dostęp z praktycznie każdego urządzenia, a dzięki zintegrowanym funkcjom komunikacyjnym mogą oni odbierać transkrypcje wiadomości z poczty głosowej i korespondencję bezpośrednio ze swoich skrzynek odbiorczych. W rezultacie udaje się skrócić czas reakcji niezależnie od tego, czy przebywają w biurze, czy w terenie. Pracownicy nieposiadający służbowych komputerów osobistych, czyli na przykład załogi pociągów i konserwatorzy terenowi mogą korzystać z poczty elektronicznej i pamięci masowej za pośrednictwem komputerów wspólnych lub własnych urządzeń osobistych.

„Jako sieć kolejowa mamy tak wiele systemów, że musimy tworzyć je od zera, ponieważ dostawcy oprogramowania nie mają w ofercie gotowych rozwiązań do zarządzania ruchem kolejowym — zwykle tworzymy specjalne systemy dostosowane wyłącznie do potrzeb kolei” — mówi Olsovsky. „Zdecydowanie wolałabym, żeby nasz zespół skoncentrował się na wspieraniu i rozwijaniu tych krytycznych dla firmy systemów niż na przykład na platformie do przesyłania wiadomości. Jeżeli mamy eksperta, który jest w stanie zapewnić łatwo dostępne narzędzia do komunikacji i współpracy, takiego jak Microsoft, to tym lepiej. Dzięki temu mój zespół może skupić się na systemach potrzebnych do działalności operacyjnej”.

Źródło: Microsoft