Czekaj...

Koniec wsparcia Windows XP i pakietu Office 2003

8 kwietnia 2014 roku Microsoft zakończy świadczenie pomocy technicznej dla 10-letniego już systemu Windows XP. Oznacza to, że nie będą już ukazywać się jego aktualizacje — w tym aktualizacje zabezpieczeń. W tym samym terminie zakończy się też świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Microsoft Office 2003.

Potencjalny wpływ na działalność biznesową.

Skutki tego wydarzenia w zakresie zabezpieczeń i prywatności mogą mieć znaczny wpływ na prowadzoną działalność, więc jeśli korzystasz z dowolnego z tych produktów, zaplanuj bezzwłoczne podjęcie odpowiednich działań.

Zagrożenie bezpieczeństwa

Bez krytycznych aktualizacji zabezpieczeń systemu Windows XP, Twój komputer będzie narażony na działanie wirusów, programów szpiegujących i innego złośliwego oprogramowania umożliwiającego kradzież lub uszkodzenie danych. Po zakończeniu obsługi systemu Windows XP oprogramowanie antywirusowe nie będzie w stanie zapewnić pełnej ochrony komputera.

Problemy z oprogramowaniem

Wielu dostawców sprzętu i oprogramowania nie będzie już wspierać swoich produktów działających w Windows XP. Nowsze wersje aplikacji są obsługiwane w Windows 8 – na przykład Nowy Office wykorzystuje możliwości nowoczesnego systemu Windows i nie będzie działać w systemie Windows XP.

Brak wsparcia

Gdy pojawią się problemy, pomoc techniczna świadczona przez telefon i w trybie online niestety nie będzie już dostępna ani dla Ciebie ani dla Twojego partnera IT. Rozwiązań trzeba będzie szukać samodzielnie.

Przestoje

Zakończenie świadczenia pomocy technicznej, brak wspieranego oprogramowania i coraz starszy sprzęt, na którym działa system Windows XP, mogą zwiększyć ryzyko awarii systemu i zakłóceń pracy firmy.

Źródło: Microsoft